facebook tracking

Danda Stories

Sammanfattning av serien om Generationer

 I en undersökning, presenterad i Hrbloggen.se, presenterar analytikern Ellinor Ivarsson resultatet av en analys hon gjort av 100 000 medarbetarsamtal. Där visar det sig att vi har betydligt fler likheter än olikheter över generationerna. En skillnad man kan se är...

Generation Y

generation y

Generation Y  (1985-2009)  Detta är generationen som i tidiga år ägt en splitterny mobiltelefon, laptop och till och med bil. De konsumerar dock medvetet med omsorg för världen och miljön. De ogillar stress och söker sig gärna till sammanhang där...

Generation X (1965-1984)

generation x

Räknat i antal födslar är denna generation mindre än generationen innan, Baby Boomers, men idag är generationerna nästan lika stora. Generation X förlitar sig i högre grad på personliga rekommendationer än tidigare generationer gjort men konsumtionsmönstret ser ut ungefär som...

Baby Boomers (1945-1964)

Den här generationen är både friskare och mer förmögna än tidigare generationer har varit. Den snabbt växande ekonomiska tillväxten var en norm vilket bidrog till den första generationen av materialister.   Baby Boomers är idealistiska, uppgiftsfokuserade och beslutsamma, och har definierat...

De tre generationerna på arbetsmarknaden

rekrytering, bemanning

Generaliserar vi för lätt när det kommer till de olika generationerna? Gör det att vi automatiskt har förutfattade meningar kring de vi anställer och hur påverkar det våra arbetsplatser? Idag finns det framförallt tre generationer på arbetsmarknaden; Baby Boomers, Generation X och...

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor