facebook tracking

Danda Stories

Generation X…vilka är de? (1965-1984)

generation x

Räknat i antal födslar är denna generation mindre än generationen innan, Baby Boomers, men idag är generationerna nästan lika stora. Generation X förlitar sig i högre grad på personliga rekommendationer än tidigare generationer gjort men konsumtionsmönstret ser ut ungefär som...

Baby Boomers…vilka är de? (1945-1964)

Den här generationen är både friskare och mer förmögna än tidigare generationer har varit. Den snabbt växande ekonomiska tillväxten var en norm vilket bidrog till den första generationen av materialister.    Baby Boomers är idealistiska, uppgiftsfokuserade och beslutsamma, och har...

De tre generationerna på arbetsmarknaden

rekrytering, bemanning

Generaliserar vi för lätt när det kommer till de olika generationerna? Gör det att vi automatiskt har förutfattade meningar kring de vi anställer och hur påverkar det våra arbetsplatser? Idag finns det framförallt tre generationer på arbetsmarknaden; Baby Boomers, Generation X och...

Lagens definition av diskriminering

bemanning, rekrytering

Vi har en lag i Sverige som heter diskrimineringslagen. Hur många har egentligen koll på vad denna lag innebär? På vem ligger ansvaret när företag tar in extern hjälp vid rekrytering och bemanning? Finns det någon åldersdiskriminering i rekryteringsprocesserna? Jag,...

Därför ska du välja Danda

stom, stöd och matchning

 Det finns en djungel av leverantörer som erbjuder tjänsten Stöd och Matchning. På Danda tycker vi att det viktigaste att tänka på när du ska välja leverantör inom Stöd och Matchning är att ta reda på vad företaget har för kontaktnät. Vilka branscher jobbar...

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor