De tre generationerna på arbetsmarknaden

rekrytering, bemanning

Generaliserar vi för lätt när det kommer till de olika generationerna? Gör det att vi automatiskt har förutfattade meningar kring de vi anställer och hur påverkar det våra arbetsplatser? Idag finns det framförallt tre generationer på arbetsmarknaden; Baby Boomers, Generation X och...

Lagens definition av diskriminering

bemanning, rekrytering

Vi har en lag i Sverige som heter diskrimineringslagen. Hur många har egentligen koll på vad denna lag innebär? På vem ligger ansvaret när företag tar in extern hjälp vid rekrytering och bemanning? Finns det någon åldersdiskriminering i rekryteringsprocesserna? Jag,...

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor