Kravanalytiker till offentlig sektor

Scroll to content

 


Uppdraget handlar om att översätta verksamhetsbehov till IT-krav.

 

I och med att staden förtätas minskar tillgången på parkering i centrala områden. Det medför nya krav på kundens IT-system för behörigheter och köordning. 


Vår kund är nu i behov av en erfaren Business Analyst som kan hjälpa oss att dokumentera behov och IT- krav kring köordning.


Uppdraget omfattar:

  • Leda digitala workshops i syfte att bena ut komplexa krav som enkelt går att förstå och diskutera.
  • Översätta kraven till faktiska IT krav i form av User Stories.
  • Placera frågan i sitt sammanhang utifrån ett större IT-systemperspektiv tillsammans med bolagets Produktägare och IT-arkitekt
  • Ha löpande avstämningsmöten med beställaren för uppdraget


Krav:

  • Du är en erfaren Bussines Analyst som analyserar, strukturerar och löser komplexa frågeställningar.
  • Du ser helheter, väger in många olika professioners perspektiv samtidigt som du kan dyka ner i detaljer. 
  • Du kan hjälpa andra se perspektiv de inte ser.
  • Du har en verktygslåda med metoder för att fånga in behov och bryta ner det i krav för IT-utveckling.
  • God samarbetsförmåga och målmedvetenhet
  • Flera års erfarenhet av att översätta verksamhetsbehov till IT-krav

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Expertisområde

Göteborg

411 01
411 01 Gothenburg Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor