facebook tracking

IT Specialist

Scroll to content

 

Uppdragsbeskrivning 

Uppdraget omfattar främst nedanstående uppdrag men kan kompletteras med andra uppgifter om så är lämpligt. 


Formpipe Platina är regionens systemstöd för ärende- och dokumenthantering. Platina är ett standardsystem där Regionen har ett antal egna utvecklade anpassningar. 
Systemet ger verksamhetsstöd inom avvikelsehantering, systemförvaltningsärenden, styrdokumenthantering, diarium/ärendehantering och nämndsadministration. För möteshantering använder regionen Formpipe Meetings. 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften i rollen som IT-specialist är att hantera teknisk support och underhåll samt utföra uppgraderingar och förvalta anpassningar. 

Exempelvis omfattar detta att; 
• Uppgradera till nya versioner 
• Hantera anpassningar vid uppgradering 
• Hantera integrationen mot andra system inom Regionen 
• Utveckla nya anpassningar och integrationer efter kravställning 
• Support av och felsökning i nuvarande lösningar 
• Underhåll av befintliga tekniska lösningar 
• Vara stöd till befintlig förvaltningsorganisation 
Omfattningen av tjänsterna kan variera över tiden. 
I uppdraget ingår att dokumentera för köparens räkning och att kompetensöverföring till relevant personal hos köparen vid behov. 


Ska-krav: 
- Leverantören eller dess underleverantör är partner till Formpipe Software AB 
- Minst tre års dokumenterad kunskap och erfarenhet av Platina 
- Behärska svenska i tal och skrift 
- Stor förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt 
- Stor förmåga att samverka med andra 
- Erfarenhet av utrednings- och specificeringsarbete för systemlösningar. 
- Erfarenhet av Platinas tekniska miljö (form-, process- och sequencebuilder), C# Systemutveckling, .NET framework samt SQL 
Bör-krav: 
- Stor erfarenhet att arbeta i förvaltningsmodellen pm3 
- Stor erfarenhet av systemutveckling, jobbat aktivt med systemutveckling under de senaste 3-5 åren 
- Erfarenheter av installation och uppgradering av Platina de senaste 2 åren. 
- Dokumenterad kunskap senaste 2 åren gällande SQL /C# / 

- Har senaste 2 åren erfarenhet av utveckling av webb- och portallösningar. 


Period: 2019-05-01 till och med 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 6+6 månader. 
Plats: Uppdragsplats vid fysiska möten (2 ggr/år) är Härnösand men kan till stor del hanteras via distans. Uppdraget ska utföras i Regionens tekniska miljö. 
Arbetstid: 50% 
Språk: Svenska 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Expertisområde

Sundsvall


Sundsvall Vägbeskrivning elin@danda.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor