facebook tracking

Project Manager

Scroll to content

Till vår kund söker vi en Project Manager 

Uppdragsbeskrivning 
Funktionen Corporate IT Sourcing & Vendor Management har det övergripande ansvaret för IT Sourcing & Vendor Management hos kunden. Vi ansvarar bl.a. för att definiera och följa upp efterlevnad av IT Sourcing Strategy samt IT Sourcing Governance. Vi ansvar även för att definiera och säkerställa gemensamma processer, verktyg och standards för IT Sourcing & Vendor Management. Vi supporterar också Gruppen i diverse IT upphandlingar/förhandlingar, Contract Management och styr våra strategiska IT leverantörer. 

Vi har påbörjat en mycket spännande resa där vi tillsammans med våra externa strategiska leverantörer fokuserar på att skapa mervärde till kunden genom kostnadseffektiva IT leveranser med fokus på flexibilitet, skalbarhet och innovation. 
Funktionen är en del av Group IT som är kundens koncerngemensamma IT avdelning som har till uppgift att stödja deras olika lokala IT-avdelningar samt säkerställa koncerngemensamma synergier. 

 

Profil 
Du är sammanhållande och koordinerar IT inköpsaktiviteter tillsammans med de lokala IT-avdelningarna. Du driver även specifika IT-upphandlingar och inköp samt stödjer de lokala IT-avdelningarna i inköp från våra IT-leverantörer. Du kommer även att vara en del i arbetet att löpande förbättra vårt ramverk och processer hur vi arbetar med IT Sourcing & Vendor Management. Vidare innebär rollen ansvar för att vårt ramverk för leverantörsstyrning följs samt interaktionen mot våra strategiska IT-leverantörer. 


Denna funktion innebär även att säkerställa att våra avtal efterlevs av våra strategiska IT-leverantörer samt internt. Rollen inför och följer upp viktiga KPI:er mot våra strategiska IT-leverantörer samt säkerställer att ramverk och processer för IT Sourcing & Vendor Management följs med fokus på att ta ett ägandeskap för IT inköpsprocessen. 
Dessutom innebär denna funktion att införa ständiga förbättringar i våra avtal för att optimera IT-leveransen från våra strategiska leverantörer. Rollens uppgift blir också att stödja, utbilda och samverka med våra lokala IT-avdelningar vad gäller kompetens i IT Sourcing och Vendor Mangagement med fokus på IT inköpsprocessen. 


Vi söker dig som har akademisk bakgrund, t.ex. civilekonom eller systemvetare. Du har stor erfarenhet av upphandling/inköp och av att hantera leverantörsrelationer med stora aktörer inom IT-branschen. Den vi söker är en van förhandlare och klarar av komplex kontraktmonitorering. Med god erfarenhet av IT Sourcing & Vendor Management har du en god förmåga att coacha andra samt bygga relationer. Ett gott affärsmannaskap och god behärskning av affärsengelska i tal och skrift blir viktigt för att göra ett bra arbete i denna roll. 


Startdatum: Omgående 
Längd: 2019-09-30 
Plats: Stockholm 
Arbetstid: 40h 
Språk: Svenska 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Expertisområde

Stockholm

118 21
118 21 Stockholm Vägbeskrivning

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor