Lagens definition av diskriminering

Vi har en lag i Sverige som heter diskrimineringslagen. Hur många har egentligen koll på vad denna lag innebär? På vem ligger ansvaret när företag tar in extern hjälp vid rekrytering och bemanning? Finns det någon åldersdiskriminering i rekryteringsprocesserna?

Jag, Jenny, rekryterare på Danda, vill ge er min bild av hur jag uppfattar att äldre blir bemötta på arbetsmarknaden.I mitt jobb stöter jag ofta på Ålderism vilket betyder “Stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en individs ålder (DO). 

Frank.jpg

Redan när man passerar 40-stecket idag så börjar man ses som “gammal” på arbetsmarknaden. När du passerat 60 är du för väldigt många arbetsgivare redan pensionerad. Jag får ofta höra att företagen vill ha någon som är yngre och mer formbar, snabbtänkt och har lättare att lära sig nya saker. Äldre betraktas ofta som mer tärande än närande. Jag har också fått höra att “vi måste ha någon i 20-25-års åldern för att passa in i gruppen. Alla andra är lika unga”.

Det finns massor av forskning som visar att en homogen grupp hämmar kreativitet, ger upphov till konflikter och hämmar utveckling i gruppen. Att spegla arbetsplatsen med hur samhället ser ut är ett enkelt framgångsrecept. Att anställa äldre personer som ofta inte är så karriärlystna kan innebära många fördelar. De delar med sig av sin erfarenhet, stöttar gärna och lyfter fram de yngre som ska växa i företagen. De har självförtroende i jobbet att utföra sina arbetsuppgifter.

Nu säger jag inte att alla arbetsgivare åldersdiskriminerar men jag vill påstå att det är väldigt vanligt. Jag får varje dag höra historier från kandidater som berättar samma historia om och om igen. Äldre personer som sökt över hundra jobb och aldrig ens kommit på intervju. Innehållet i deras CV´n är relevant och det är lojala, sociala människor med hög arbetsmoral. Vad kan jag som extern rekryterare då göra för att hämma detta och är det verkligen mitt ansvar att se till att företagen följer lagen?

 

Nä, det är inte mitt ansvar. Ansvaret ligger alltid på arbetsgivaren men när man rekryterar via oss på Danda så kan man alltid vara trygg med att vi gjort vårt jobb och följt lagen i rekryteringsprocessen. När jag letar upp rätt person till rätt plats så vänder jag på varje sten. Jag träffar många, många kandidater. Jag förklarar för mina kunder, företagen, att den bästa kandidaten kanske inte kommer se ut som de föreställt sig- men de kommer få en ny lojal och ambitiös kollega!

Lagens definition av diskriminering

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder


Skriven av Jenny Frank på Danda. Har du några synpunkter/frågor kan du mejla till jenny@danda.se 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor