Osäker på vilken utbildning du ska satsa på?

Visste du att det uppskattningsvis finns över 8000 olika yrken?  (Källa: Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK). Utbildning kan påverka resten av ditt liv och därför är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt när du gör ditt studieval. Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja eller vad du vill jobba med så är det ett bra tips att ta kontakt med studie- och yrkesvägledare.

Vilka är egentligen framtidsyrken?

Här är bara några av dem:

IT-specialister

Eftersom verkligheten omkring oss i allt högre grad fylls med datorer och informationsteknik, kommer efterfrågan på specialister med lämplig utbildning bara att växa.

https://itbranschen.idg.se/2017/11/23/det-saknas-70-000-it-specialister-i-sverige/

Ingenjörer

Behovet av kvalificerade ingenjörer kommer inom en snar framtid att växa då de flesta stora industriföretagen länge haft brist på ingenjörer.

https://www.nyteknik.se/ingenjorskarriar/ny-prognos-ingenjorsbristen-fortsatt-hog-6858646

Sociala yrken (läkare, lärare)

Läkarbristen är fortfarande stor inom vissa medicinska specialister så som geriatriker, patologer och psykiatriker. Samhällets åldrande ökar efterfrågan på medicinsk personal, och behovet av ny kunskap kommer att säkerställa specialisternas arbete på utbildningsområdet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/skriande-brist-pa-larare

https://www.slf.se/Aktuellt/Stor-brist-pa-lakare-inom-vissa-specialiteter/

Översättare

Även om kunskap om ett främmande språk gradvis blir ett nödvändigt komplement till de flesta yrken, kommer den oundvikliga expansionen av interkulturella band att leda till en ökad efterfrågan på specialister inom lingvistiken.

https://www.ce.se/blog/2015/03/18/brist-pa-engelska-kinesiska-och-arabiska-tolkar-och-oversattare-i-eu/

Visserligen är valet av yrke ett viktigt steg i varje persons liv, eftersom arbetet inte bara kommer att mata dig, men kommer också att låta dig njuta av livet. För att bygga på ditt val kan du börja både från dina egna förmågor och lutningar och från marknadsförhållandena. Om du ska välja ett yrke, är det bra att lära känna listan över potentiella yrken under de kommande åren. Ovanstående yrken är bara ett exempel för dig som tänker på framtidsjobben.

Har du frågor som rör val av utbildning eller jobb kan du fråga din handläggare på Arbetsförmedlingen om du har rätt till Stöd och matchning och välja Danda!
Har du några frågor angående inlägget? Kontakta vår Studie och Yrkesvägledare på viktoria@danda.se
Obs, vi erbjuder inte längre Stöd och matchning.

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor